Prof.Dr.rer.nat. Marius Enachescu - Director General
Este unul dintre pionierii nanostiintei si nanotehnologiei, contribuind direct la cresterea acestui domeniu aparut in anii 1980-1990, cu teza de doctorat in domeniul nanostiintei si nantehnologieie, teza sustinuta la Technische Universitaet Muenchen. Dintre realizarile in domeniu: a) construirea primului STM (Scanning Tunneling Microscope) - microscop cu efect de tunelare, la cea mai mare Universitate Germana, sistem capabil de rezolutie sub-atomica; b) construirea unui sistem unic in lume la University of Maine, USA, capabil sa vada atat atomii pe orice suprafata, dar si atomii de pe varful folosit pentru tunelare; c) implementarea si folosirea unui sistem STM-AFM cu temperatura variabila la Lawrence Berkeley Laboratory University of California Berkeley, USA, pentru experimente legate de fenomene fundamentale ale frecarii dintre atomi. A condus 14 proiecte de cercetare internationale in domeniu si este autor al 9 patente internationale.

Prof.Dr.ing. Adrian Volceanov - Director Stiintific
Chimia fizica a solidelor oxidice si silicatice (studii fundamentale in termodinamica, cinetica, echilibre fazale, metastabilitate, materiale necristaline); Proiectarea asistata de calculator a structurii si proprietatilor de material; Materiale compozite ceramice oxidice si neoxidice cu proprietati performante cu aplicatii in: protectie balistica, bujii ceramice cu incandescenta, electronica, etc.; Materiale vitroase/necristaline oxidice cu aplicatii in optoelectronica neliniara, glazuri oxidice.

Prof.Dr.ing. Dionezie Bojin - Director Tehnic
Analize metalografice; microscopie electronica SEM, TEM si HREM; microsco-pie AFM; Tehnici de investigare a structurii materialelor (difractie de radiatii X; analiza calitativa si cantitativa UV-VIS, XRF, FTIR.); control nedistructiv ( radiatii penetrante, US); Straturi subtiri, materiale biocompati-bile, nanomateriale.