Programul Operaţional Sectorial "Creşterea Competitivităţii Economice"
"Investiţii pentru viitorul dumneavoastră"
   

Proiect cofinaţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

"Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe operaţionale cofinanţate de
Uniunea Europeană vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro"
 

"Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii
Europene sau a Guvernului României"

 


Prezentare

Proiectul adresează 2 tematici de real interes actual pe plan european și internațional:

  1. Depoluarea apelor reziduale – contribuții practice la politica verde, a unui mediu nepoluat.
  2. Aplicații de depoluare a mediului și energiile curate, regenerabile
 


Obiective generale

  1. Caracterizarea SPFM a interacțiunilor lichid-substrat și ameliorarea calității apelor reziduale.
  2. Producerea și caracterizarea nanocompozitelor bazate pe nanotuburi de carbon.
 
l